KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

VETERİNERLİK HİZMETLERİ

Veteriner İşleri Müdürlüğümüzde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kampanya kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarına yıl boyu ücretsiz kuduz aşısı yapılmakta, kliniğimize getirilen sahipsiz sokak hayvanlarına ayakta muayene ve tedavi hizmeti verilmekte, Halk ve çevre sağlığı alanında; sivrisineklere yönelik larva ve uçkun ilaçlaması yapılmakta, açık ve kapalı kamusal alanlarda pire, kene, hamamböceği, fare v.b mücadelesi yürütülmekte, Başıboş sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ile ilgili olarak; sokak hayvanları toplamakta, geçici bakımevine götürülen bu hayvanlara başta kuduz olmak üzere diğer bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı aşılama, paraziter hastalıklara karşı ilaçlama ve tedavi hizmetleri verilmekte, mikroçiplendirilip, kısırlaştırıldıktan ve kulaklarına küpe takıldıktan sonra sahiplendirilmekte, sahiplendirilemeyenler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği alındıkları ortama geri bırakılmaktadır. Sokak hayvanlarıyla ilgili eğitim ve proje geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 29.02.2012 tarih ve B.12.0.GKG.0.02.03-325.09.99-62021709- 07064 sayılı genelgeleri gereği sahipli hayvanlarla ilgili tedavi hizmetleri müdürlüğümüzde yapılmamaktadır.