KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

İŞYERİ HİZMETLERİ

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almak İçin Yapılması Gerekenler

İlk başvuru müdürlüğümüze; ruhsat müracaatı için gerekli olan evrakların listesinin alınması, Matbu Evrakların eksiksiz bir biçimde doldurulması gerekmektedir


Sıhhi İşyerleri İçin Gerekli Belgeler ;(Bakkal, Market, Lokanta, Cep Telefonu Satışı, Büro v.b)

 • Başvuru Formu (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu (Fotokopi)
 • İskân Belgesi (Fotokopi)
 • Kira Kontratı (Fotokopi, İşyerinin varisli olması durumunda tüm mirasçılar tarafından imzalanması veya tek kişinin imzalaması durumunda diğer mirasçıların vekaletnamesi gerekli)
 • Vergi Levhası (Fotokopi)
 • İşyeri Açma Harcı Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
 • İlişik Kesme Belgesi (Müdürlüğümüzden temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatılacak.)
 • ( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf (Şahıslardan)
 • Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)
 • Oda kaydı veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi,
 • Muvafakatname, (Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden istenir.)
 • Bayilik Sözleşmesi (Su satış yerleri, fatura ödeme merkezleri gibi işyerlerinden.)
 • İtfaiye Raporu, (Gerekli görüldüğü takdirde müdürlük tarafından yapılacaktır.)
 • Yangın tüpü fatura fotokopisi (6 kg’lık )
 • Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden lokanta, servisli büfe, kantin vb.)
 • Şirketler İçin; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi (Gerektiğinde İstenir)

2. ve 3.Sınıf Gayrı Sıhhi İşyerleri İçin İstenilen Belgeler : (İmalat yapan tüm işyerleri ve depo v.b)

 • Başvuru Formu, (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu, (Fotokopi)
 • İskân Belgesi, (Fotokopi.10.12.2004 Tarihinden Sonra Yapılan Binalarda İskan Şartı Zorunludur.)
 • Kira Kontratı, (Fotokopi, İşyerinin varisli olması durumunda tüm mirasçılar tarafından imzalanması veya tek kişinin imzalaması durumunda diğer mirasçıların vekaletnamesi gerekli )
 • Vergi Levhası (Fotokopi)
 • İşyeri Açma Harcı Makbuzu, (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
 • İlişik Kesme Belgesi, (Müdürlüğümüzden temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatılacak.)
 • ( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf,(Şahıslardan)
 • Ustalık Belgesi (Ticaret Siciline Kayıtlı Olanlardan İstenmez)
 • Oda kaydı, ticari faaliyet belgesi
 • Muvafakat name (Tapuda niteliği dükkan olarak gözüken yerlerden %51 Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden %100 istenir)
 • Motor Beyan Dökümü ,(İşyeri dahilinde bulunan makinelerin isimleri ve motor güçleri yazılacaktır, Müdürlüğümüzden temin edilir.)
 • İtfaiye Raporu, (Müdürlüğümüz tarafından yapılacaktır.)
 • Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden yemekhane.)
 • İşyerini gösterir Adres Krokisi,
 • Atık suyu bulunan işyerleri için İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 • Şirketler İçin; Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ait Ruhsat,(İçkili Lokanta, kahvehane, oyun ve internet salonu, sinema, lunapark, bar v.b)

 • Başvuru Formu, (Müdürlükten temin edilecek)
 • Tapu ve Yönetim Planı (Fotokopi)
 • İskân Belgesi (Fotokopi, 10.12.2004 Tarihinden Sonra Yapılan Binalarda İskan Şartı Zorunludur.)
 • Kira Kontratı (Fotokopi, İşyerinin varisli olması durumunda tüm mirasçılar tarafından imzalanması veya tek kişinin imzalaması durumunda diğer mirasçıların vekaletnamesi gerekli )
 • Vergi Levhası (Fotokopi)
 • İşyeri Açma Harcı Makbuzu (Mali Hizmetler Müdürlüğünden fotokopi)
 • İlişik Kesme Belgesi (Müdürlüğümüzden temin edilecek ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylatılacak.)
 • ( 2 ) Adet Vesikalık Fotoğraf, (Şahıslardan)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • İkametgâh Senedi
 • Adli Sicil Belgesi
 • İşyerinde Çalışanların, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, İkametgâh Senedi ve Adli Sicil Belgesi
 • Çalışanlara ait bulaşıcı hastalığı olmadığını belirtir resmi sağlık kurumundan alınacak rapor ve bu raporun altı ayda bir yenilenmesi gerekmekte olup işyerinde yapılacak denetimlerde bakılmak üzere bulundurulması
 • Oda kaydı veya Ticaret Faaliyet Belgesi,
 • Muvafakatname (Tapuda niteliği dükkan gözüken yerlerden %51, Tapuda mesken veya arsa görünen yerlerden % 100 istenir)
 • İtfaiye Raporu, (Müdürlüğümüz aracılığıyla yapılmaktadır)
 • Emniyet Müdürlüğünden Olumlu Asayiş Görüşü (Müdürlük tarafından yazılacak)
 • Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi, (Atık yağ üreten işyerlerinden içkili lokanta, vb.)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve İşyeri Hekimi Sözleşmesi (Gerektiğinde İstenir)

Not : Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yeri Ruhsatı Tüzel Firma Adına düzenlenen işyerleri Ruhsat Alındıktan Sonra En Geç 1 Hafta İçinde Mesul Müdürlük Belgesi Almak İçin Müdürlüğümüze Başvuruda Bulunması Zorunludur. (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Yönetmeliğin 35.maddesi gereği)

Umuma Açık İşyerleri ile alakalı evrakların tam iletilmesi durumunda Tapu Müdürlüğü (Mülkiyet bilgileri ve yönetim planı),İlçe Emniyet Müdürlüğü (Genel Güvenlik ve Asayiş) ve İtfaiye Müdürlüğüne (e-mail yoluyla) yapılan yazışmaların sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

Yazıların olumlu ve evrakların eksiksiz olması durumunda, ruhsat başvurusu alınır ve işyerine denetime gidilir, denetim esnasında eksik olmaması durumunda ruhsat yazılarak imzaya sunulur. İşyeri ile ilgili uygunsuzluğun tespiti halinde 1 defaya mahsus 15 gün süre verilir süre sonunda tekrar denetime gidilir eksikliğin giderilmemesi durumunda ruhsat müracaat dosyası iptal edilir. İşyeri hakkında yasal işlem yapılır.

Sıhhi ve Gayrı Sıhhi işyerleri için istenilen evrakların eksiksiz iletilmesi ile ruhsat müracaatı alınır. Ruhsat ücretinin yatırılması durumunda ruhsat aynı gün içinde imzaya sunulmaktadır. Ruhsat verildikten sonra işyerine 2005/9207 Sayılı Yönetmeliğin 13.maddesine istinaden denetime gidilir evrakla ilgili eksiklik tespiti veya işyerinin uygunsuzluğu halinde işyerine 1 defaya mahsus 15 gün süre verilir süre sonunda tekrar denetime gidilir eksikliğin giderilmesi halinde ruhsat kesinleşir, giderilmemesi durumunda işyeri ruhsatı iptal edilerek ruhsatsızlıktan dolayı yasal işlem yapılır.

FORMLAR