KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578

ÇEVRE HİZMETLERİ

Görevler Çevre Kanunu ve sair yönetmelikler, Belediyeler ile ilgili yasal mevzuat, Belediye Başkanlığı’nın genelge, prensip, karar ve talimatları kapsamında, Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluklar çerçevesinde, Kartal ilçesi sınırları içerisinde çevrenin korunması ve güzelleştirilmesine ilişkin plan ve projeleri geliştirmek; çevre ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; hava, su, çevre, koku, görüntü ve gürültü ile ilgili şikayetleri denetleyip değerlendirerek, kirliliğin giderilmesini sağlamak, çevre bilincini oluşturmaya yönelik etkinlikler düzenlemek; atıkların toplanması ve geri kazanımını sağlamak Müdürlüğümüzün hedefleridir.