KİMER (Komşu İletişim Merkezi)

444 4 578


Entegre Kalite Yönetim Sistemi

Kurumda herkesin ortak hedefler doğrultusunda çalışması, günlük kararların ortadan kaldırılması, yapılması planlanan hizmetler için gerekli iş gücü, zaman ve maddi kaynaklar önceden planlanarak yöneltilmesi sağlanmıştır.


Süreç Yönetim Sistemi

Hizmetlerimizde Tüm süreçler için standart sistem geliştirme yöntemlerini, araçlarını, tekniklerini ve teknolojilerini kullanarak, kurumumuzun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir sistemdir.


ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Kalite yönetim sistemi, amaçlanan kaliteye ulaşmak amacıyla ilerletilen tüm süreçleri, açıklanan prosedürleri ve benimsenen prensipleri içeren sistemler bütünüdür.

Kalite yönetim sistemi bir organizasyonu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli olan bir sistemidir. Belediyemizde kurulan ve sürekli yürütülecek olan bu sistem ile beklentilerin karşılanması ve sürekli olarak iyileştirme sağlanması hedeflenmektedir.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Belediyemiz faaliyetlerinin çevreye etki ve boyutlarının değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nden yararlanılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.


OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Sistemi

İş Sağlığı Güvenliği Sistemi, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

İnsan kaynaklarının yönetimi ve personelin güvenilir şartlarda çalışmasının sağlanması üzerine inşa edilen bu standart ile belediyemiz planlı ve organize bir biçimde iş sağlığı ve güvenliği üzerine odaklanmaktadır.


Risk ve Acil Durum Yönetim Sistemi

Kartal’da yaşayan vatandaşların,kurum ve kuruluşların, sosyal sorumluluk gerektiren dez avantajlı grupların (kadın,çocuk,engelli), ekolojik çevrenin (kentteki flora ve fauna) maruz kalacağı olası acil durumlar ve bu acil durumların planlanarak bu risklere karşı alınması gereken önlemler, yaşamı kolaylaştıran ve iyileştirici faaliyetler dizgesi ortaya konmuştur.


Performans Yönetim Sistemi

Bir yıl içerisinde belediyelerin kendi imkanları ile gerçekleştirebilecekleri faaliyet ve projelerin ne kadarının gerçekleştirebildiklerini, çalışmaların hedeflenen zamanlarda tamamlanıp ortaya konulması sağlanmaktadır.