Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İLAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 02.04.2018-06.04.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  02.04.2018  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

Op. Dr. Altınok ÖZ
Belediye Başkanı

GÜNDEM:
 
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Encümen Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2018/9076) 
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2018/9075)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Plan  ve  Bütçe  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9073)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Hukuk  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9074)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Tarife Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi(2018/9077)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Çevre Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2018/9078)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Sağlık  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9079)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Gençlik  ve  Spor  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9080)
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi. (2018/9081)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Afet  ve  Deprem  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9082)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Eğitim  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9072)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Ulaşım  ve  Trafik  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9083)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  Kültür  ve  Sanat  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9084)
 • Yazı  İşleri  Müdürlüğü'nün  AB  ve  Dış  İlişkiler  Komisyonu'na  Üye  Seçimi  ile  ilgili teklifi.(2018/9085)
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nden gelen; Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10011)
 • Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nden gelen; Sosyal Yardım Değerlendirme kuruluna iki Üyenin Seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10107)
 • Strateji  Geliştirme  Müdürlüğü'nden  gelen;  Kardeş  Kentimiz  Tunceli  Ovacık Belediyesi'ne düğün ve sosyal etkinlik amacıyla kullanılan salonlarına ses sistemi kurulması için destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/9409)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen;  Çavuşoğlu,  175  Pafta,  2248  Ada  23,112 Parsellerin TAKS 'ına İlişkin Plan Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/6419)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; 10676 (4485) Ada 168 Parsele İlişkin Hazırlanan UİP-5608,55  Plan  İşlem  Numaralı  26.09.2017  onanlı  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği İtirazı ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10294)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Soğanlık Mahallesi 10219 (E:2587) ada 426 parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10298)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi, 741 Ada 8 Parselin Güneyi İle 95, 96 ve 97 Parsellerin Doğu Cephelerine İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10300)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Yakacık, 113 Pafta, 12134 (E:2622) Ada 35 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10301)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kordonboyu, 41 Pafta, 10150 (E:873) Ada, 1 Parsel ve  10151  (E:872)  Ada,  1  Parsele  İlişkin  Vatandaş  Talebi  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi.(2018/10303)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kartal Yakacık 12393 (Eski: 8670) Ada 1 ve 2 Parsellerdeki Fiili Park ile ilgili teklifin görüşülmesi.(2018/10304)
 • 2017 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.
 
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ

KOMİSYON RAPORLARI: 
 
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Soğanlık, 140-1 pafta,10345(E:1669) ada 3 parsel ile  ilgili 11 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6133)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Yakacık, 53-2 pafta,10111 ada 103 parsel ile ilgili 12  Nolu İmarKomisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6132)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Yakacık, 12107(E:3738)ada, 7 parsel ile ilgili 13 Nolu  İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6138)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Yukarı, 187 pafta,11432 ada, 215 parsel ile ilgili 14 Nolu  İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6134)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kartal, Yakacık Mahallesi 12355(E:2677) ada, 63 parsel  ve Kuzeyindeki  Kadastral  boşluğu  içeren  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı değişikliğine itirazı ile ilgili 15 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/3146)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Yakacık, 109 pafta, 11528(E:2577)ada, 4 parsele ilişkin   1/1000   ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  değişikliği  ile  ilgili  16  Nolu  İmar  Komisyonu Raporunun  görüşülmesi. (2018/6135)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları 12366  Ada 48 Parsel, 12070 Ada 5 Parsel, 12227 Ada 7 Parsel, 12070 Ada 8 Parsel ile ilgili 17 Nolu İmar  Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6137)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Soğanlık, G22A09C4C Pafta, 10788(E:7898) Ada 1   parsele ilişkin  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  ile  ilgili  18  Nolu  İmar Komisyonu  Raporunun görüşülmesi. (2018/6141)
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nden  gelen;  Yukarı,  162  pafta,11119(E:1989)  ada  81-82 parseller  ile ilgili 19 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/6136)
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen; Kartal Yakacık Mahallesi, 122 pafta, 12296 ada, 35,36,37  ve  38 parsel  sayılı  taşınmazlar  ile  ilgili  20  Nolu  İmar  Komisyonu  Raporunun görüşülmesi. (2018/6139)
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş