Buradasınız : Anasayfa  > Kurumsal Yapı  > Meclis Kararları  > Meclis Gündemi
İlan
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince Belediye Meclisi 04.06.2018-08.06.2018  tarihleri  arasında  aşağıda  yazılı  gündemi  görüşüp  karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

İlk  toplantı  04.06.2018  Pazartesi  günü  saat  15:00'de  Belediye  Hizmet  Binası Meclis Salonunda yapılacağını ilanen arz ederim.

Hüseyin TOZKOPARAN
Belediye Başkanı V.

GÜNDEM:
 
 • Yazı İşleri Müdürlüğü'nün İmar Komisyonu'na Üye Seçimi ile ilgili teklifi.(2018/17767)
 • Sosyal  Yardım  İşleri  Müdürlüğü'nün  Sosyal  Yardım  Değerlendirme  kuruluna  Üye Seçimi  ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/ 17502 )
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 945 ada Park 1 parselde bulunan parka 1977-1980 yılları  arası  Belediye  Başkanlığı  görevini  yürütmüş  olan  Bayram  DEMİRKOL'un  isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17757 )
 • Kreş  Müdürlüğü'nün  Orhantepe  Mahallesi  Üsküdar  Caddesi  No:  155/3  ‘  de  faaliyet gösterecek  olan Çocuk  Gelişim  Merkezi  adının  "  Sabiha  Bengütaş  Çocuk  Gelişim  Merkezi" olarak belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17891 )
 • Fen İşleri Müdürlüğü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Belediyelere yapılacak yardımlar ile ilgili teklifin görüşülmesi.  (2018/18024 )
 • Mali   Hizmetler   Müdürlüğü'nün   2019  Yılında   Belediyemizde  uygulanacak  "Ücret   Tarifesi" ile ilgili teklifin görüşülmesi. 
 • Mali  Hizmetler  Müdürlüğü'nün  "2019  Yılı  Yatırım  Programı"  ile  ilgili  teklifin görüşülmesi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17892 )
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün, Dolu Kadro Derece Değişikliği ile ilgili teklifin  görüşülmesi. ( 2018/ 17831 )
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal Hürriyet Mahallesi, 116 pafta, 955 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezinin 1. Katındaki 61,00 m2 lik  alanın  Kartal PTT  Merkez  Müdürlüğüne  bedelsiz  tahsisi  için  alınan  06.05.2015  tarih  ve 2015/64 sayılı kararının iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/17183 )
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün, Kartal Orhantepe Mahallesi, 184 pafta 8909 Y: 12598 ada, 1 parsel sayılı 1210,12 m2 yüzölçümlü taşınmazın Katlı Otopark yapılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisi için alınan  06.07.2007 tarih 2007/301 sayılı kararın iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17245 )
 • Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün Kartal Soğanlık 132 pafta, 1063 ada, 372 parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz, 2981 ve 775 sayılı kanunlarda ön görülen amaçlarla kullanılması koşulu ile hak sahiplerine tapu verilebilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17056 )
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Uygulama İmar Planlarında Konut Alanında Kalan Parsellerde Yapılacak Uygulamalar ile ilgili teklifin görüşülmesi. ( 2018/ 17751 )
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Kartal Soğanlık 10714 Ada 90 Parsel ile ilgili teklifin görüşülmesi. (2018/ 17982 )
 • Plan ve Proje Müdürlüğü'nün, Soğanlık, 142 Pafta, 10017 (E:2586) Ada 460 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi.( 2018/ 17981 )
 • Plan  ve  Proje  Müdürlüğü'nün,  Kartal,  Yakacık,  12289  Ada  4  Parselin  Güneybatı Köşesinde  Yer  Alan Tescilli  Çeşme  Yapısının  Korunmasına  İlişkin  Uygulama  İmar  Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.( 2018/ 17980 )
 
BAŞKANLIK TEKLİFLERİ
KOMİSYON RAPORLARI: 


 • Yukarı, 117 Pafta, 12360(E:954) Ada 71 Parsele İlişkin Vatandaş Talebi ile ilgili  28 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.  (2018/14545)
 • Kartal Yakacık 12379 Ada 27 Parsel ile ilgili 29 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi. (2018/14544)
 • Kartal, Yakacık Mahallesi, G22A10C4B (E:118) Pafta 11823 (E: 8706-2754) Ada 4 (E:1) Parsel ile ilgili 30 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.  (2018/14543)
 • Kartal, Soğanlık, (Eski:132 Pafta, 1063 Ada 38 parsel) Yeni:10058 Ada 419, 418 ve Park/Tescilli ve bu parseller arasında kalan tescilsiz kadastral alana dair plan değişikliği ile ilgili 31 Nolu İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.  (2018/14541)
Alo Belediye
 • Alo Belediye :444 4 578
 • Alo Zabıta: 280 58 88
 • Alo Çevre: 280 60 60
 • Alo Temizlik: 280 62 62
 • Alo Ruhsat: 280 56 43
 • Alo Veteriner: 280 63 93


İştirakler
 • Kartursaş
 • Karyapsan
 • Kartansaş